Fasadexpert

Vi är utbildade fasadexperter, vilket innebär att vi har goda kunskaper i att analysera olika färgtyper för att kunna rekommendera lämpliga utomhusmålningssystem vid ommålning.

Bedömningen av den befintliga färgen görs antingen utifrån ett medhavt färgprov eller vid hembesök, s.k. husbesiktning.